راهنمای نوع

مشخص کنید که آیا این اثر تک نسخه است یا اثری ست با نسخه‌های محدود (limited edition). برای مثال بطور معمول در رشته‌های عکاسی و یا چاپ دستی نسخه‌های متعدد اما محدودی از یک اثر بفروش می‌رسد.