اشتباهات رایج در فروش آثار هنری

اشتباهات رایج در فروش آثار هنری

۲۳۸۶ اثر از ۳۶۳ هنرمند تا این لحظه

انتخاب شده از بین ۹۵۵۵ اثر از ۲۱۹۵ هنرمند متقاضی

آرت‌شاپ / مارکت آثار هنری

هنرمندان و خریداران بسیاری از پلتفرم ما
برای خرید و فروش آثار هنری استفاده می‌کنند

فروخته شد

× فاطمه عرب بیگی ×

ورق طلا و دوده چراغ

فروخته شد

× پگاه محمدی ×

اکریلیک روی بوم

فروخته شد

× گویا کرمی ×

پاپیه ماشه