اشتباهات رایج در فروش آثار هنری

اشتباهات رایج در فروش آثار هنری

۲۳۷۸ اثر از ۳۶۳ هنرمند تا این لحظه

انتخاب شده از بین ۹۵۲۳ اثر از ۲۱۹۵ هنرمند متقاضی

آرت‌شاپ / مارکت آثار هنری

هنرمندان و خریداران بسیاری از پلتفرم ما
برای خرید و فروش آثار هنری استفاده می‌کنند

فروخته شد

× نگین صادقی ×

اکریلیک روی بوم

فروخته شد

× پردیس چوپانی ×

اکریلیک

فروخته شد

× عباس بابایی ×

چاپ روی کاغذ