اشتباهات رایج در فروش آثار هنری

اشتباهات رایج در فروش آثار هنری

۲۰۳۷ اثر از ۳۱۸ هنرمند تا این لحظه

انتخاب شده از بین ۸۱۵۹ اثر از ۱۹۲۵ هنرمند متقاضی

آرت‌شاپ / مارکت آثار هنری

هنرمندان و خریداران بسیاری از پلتفرم ما
برای خرید و فروش آثار هنری استفاده می‌کنند

فروخته شد

× محمدباقر اشرفیان ×

اکریلیک روی بوم دیپ

فروخته شد

× گویا کرمی ×

پاپیه ماشه

فروخته شد

× مهدی جلالی ×

ترکیب مواد روی بوم