راهنمای موضوع

– انتخاب حداقل یک مورد از بین موضوعات ذکر شده الزامی ست.
– در صورتی که موضوع مد نظر شما در بین موارد ذکر شده نیست، گزینه «سایر موضوعات» را که در انتهای لیست آمده است انتخاب کنید.
– می‌توانید حداکثر دو مورد را انتخاب کنید.
– انتخاب موضوعاتی که دقیقا مرتبط با موضوع اثر شماست، به معرفی دقیق‌تر و بهتر دیده شدن اثر شما کمک می‌کند. پس این کار را با حوصله و دقت انجام دهید.