راهنمای متریال

متریال‌های به کار رفته در اثر را بصورت کامل بنویسید. فراموش نکنید مدیوم یا سطحی که کار بر روی آن انجام شده را نیز ذکر کنید. برای مثال ننویسیم (اکریلیک) بلکه بنویسیم (اکریلیک روی بوم) یا ننویسیم (میکس مدیا) بلکه بنویسیم (جوهر، اکریلیک و پارچه روی مقوا). به مثال‌های زیر توجه کنید:

نادرستدرست
اکریلیک اکریلیک روی بوم
مداد رنگی مداد رنگی روی مقوا
میکس مدیا جوهر، پارچه و اکریلیک روی بوم
چاپ چاپ روی کاغذ