راهنمای نیکوکاری

با فعال کردن گزینه نیکوکاری می‌توانید درصدی از مبلغ فروش اثر را به کار خیر اختصاص دهید. در این صورت آرت‌شاپ نیز همپای شما در این کار خیر سهیم خواهد شد. برای مثال اگر تصمیم بگیرید ۱۰ درصد از مبلغ فروش را به امور خیر اختصاص دهید، آرت‌شاپ نیز همپای شما ۱۰ درصد از مبلغ کارمزد خود از فروش اثر را به امور خیر اختصاص می‌دهد. اگر تصمیم بگیرید ۱۰۰ درصد از مبلغ فروش را به کار خیر اختصاص دهید، آرت‌شاپ نیز تمام عایدی خود از کارمزد فروش را صرف امور خیر می‌کند.

برای مثال فرض کنید اگر قیمت اثر شما ۴ میلیون تومان باشد و تصمیم بگیرید ۵۰ درصد (معادل ۲ میلیون تومان) از مبلغ فروش را به کار خیر اختصاص دهید، مبالغ پرداختی بصورت زیر خواهد بود:

نحوه اختصاص مبالغ به امور خیر برای یک اثر با قیمت ۴ میلیون تومان و ۵۰ درصد نیکوکاری

در حال حاضر امکان اختصاص مبلغ به این خیریه‌ها وجود دارد: خیریه محک، خیریه بهنام دهش‌پور، خیریه کهریزک، خیریه زنجیره امید، خیریه مهرآفرین. در هنگام فعال سازی گزینه نیکوکاری می‌توانید یکی از این خیریه‌ها را به عنوان مقصد انتخاب نمایید. در صورت فروش اثر، آرت‌شاپ پس از دریافت پول از خریدار، مبلغ اختصاص یافته به کار خیر را به حساب خیریه انتخابی واریز کرده و رسید واریز و کد رهگیری آن را در اختیار شما می‌گذارد.

درصد در نظر گرفته شده برای تخفیف نباید از ۵ کوچکتر بوده و نیز همواره مضربی از ۵ باشد.

برای مثال: ۵، ۱۰، ۱۵، ۲۰ و … درصدهای قابل قبول هستند.