after register message

درخواست شما جهت عضویت در وبسایت آرت‌شاپ با موفقیت ثبت گردید. تیم داوری ما درخواست شما را ظرف ۳ الی ۴ روز کاری بررسی کرده و نتیجه از طریق ایمیل به شما اعلام خواهد شد.