نقاشی یک فاصله اثر هنرمند عظیم مرکباتچی

هنرمند
عظیم مرکباتچی
متریال / مدیوم
ترکیب مواد روی بوم
ابعاد
۱۵۰ × ۱۰۰ سانتیمتر
شناسه اثر
۳۷۱۱
عنوان اثر
یک فاصله
سال خلق
۱۳۹۲
اطلاعات بیشتر
وضعیت
ناموجود برای فروش