نقاشی بدون عنوان اثر هنرمند عظیم مرکباتچی

هنرمند
عظیم مرکباتچی
متریال / مدیوم
رنگ روغن روی پارچه بوم
ابعاد
۳۳ × ۲۲ سانتیمتر
شناسه اثر
۳۶۹۹
سال خلق
۱۳۹۸
اطلاعات بیشتر
وضعیت
ناموجود برای فروش